Flight Attendent

Attitude
  • Penerapan sapta pesona pada kehidupan sehari hari
  • Teliti
  • Jujur
  • Percaya diri
  • Tanggap
Knowledge
  • Pengetahuan prosedur kedatangan dan keberangkatan di airport
  • Pengetahuan tentang tata cara bersikap dalm melayani pelanggan
  • Pengetahuan tata cara menyajikan makanan dan minuman di dalam pesawat
  • Pengetahuan tentang merapihkan dan membersihkan setelah pelayanan makanan dan minuman di pesawat
  • Pengetahuan keselamatan dalam penerbangan